Kuntavaaliohjelma 2021

Kuntavaaliohjelma 2021

 

Teemme politiikkaa, jossa kuntalaisilla on yksilöinä, perheinä ja erilaisina yhteisöinä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin politiikkaan. Kuuntelemme kuntalaisia ja heidän asioitaan. Vallan ja päätösten tulee olla lähellä kuntalaisia, se mahdollistaa hyvät päätökset ja resurssien tehokkaan käytön kuntalaisten hyväksi. Tätä tulemme toteuttamaan seuraavilla tavoilla:

 

 

Kaavoitus

Kaupungin on kaavoituksessa otettava alueen asukkaiden näkemykset huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään aikaa vieviltä valituskierroksilta. Kaavoituksessa on pidettävä etusijalla kaupungin ja kuntalaisten kokonaisetua. Kotkan monimuotoisuus on huomioitava ja sen eri alueita on kehitettävä niiden perinteitä kunnioittaen. Jumalniemen aluetta on kehitettävä kaupallisena keskuksena, koska sen asema moottoritien varrella on ihanteellinen. Matkailussa pitää huomioida paikallinen historia ja kulttuuri mm. Kyminlinna. Edistämme Kymijoen luontaisten kalakantojen elpymistä, jotta Kymijoen kalastusmatkailupotentiaali voidaan hyödyntää paremmin.

 

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus terminä ei sovi Kotkan Perussuomalaisten arvoihin, se on teennäistä. Kansainvälisyys on sana, jota Perussuomalaiset käyttävät kulttuurihistoriallisesta satamakaupunki Kotkasta. Maahanmuuton ei pidä tuottaa kustannuksia, ja siitä syystä tavoitteemme on keskeyttää sekä kiintiöpakolaisten että turvapaikanhakijoiden vastaanotto Kotkaan, kunnes kaikki aiemmin tulleet on saatu töihin. Perussuomalaiset eivät ole maahanmuuttajia vastaan, vaan vastaan sitä järjestelmää, joka mahdollistaa yhteiskunnalle haitallisen maahanmuuton.

 

Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut

Perussuomalaiset ajavat tasapuolisia, esteettömiä terveyspalveluita kuntalaisille. Palveluiden säilyttäminen ja järkevä kehittäminen ovat perussuomalaisille sydämen asia. Kotihoidon palveluihin pitää lisätä mm. fysioterapeuttien määrää, jolla tuetaan iäkkäimpien kotona pärjäämistä. Jos ajetaan tehostettua palveluasumista alas, niin tuettua palveluasumista pitää lisätä. Omaishoitajien arvokasta työtä pitää tukea laajemmin. He säästävät kunnilta valtavasti rahaa ja laitoshoidon pitkäaikaisia paikkoja. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluita pitää lisätä ja vahvistaa, sillä heissä on tulevaisuus. Perussuomalaiset edellyttävät koulutuksen lisäämistä opettajille, jotta heillä olisi keinoja huomioida ja tunnistaa erityisen tuen tarpeita paremmin. Kymsoten toimintaan on pystyttävä vaikuttamaan enemmän kunnassa. Vastuu palveluiden tuottamisesta on kunnalla, vaikka palvelun tarjoajana onkin Kymsote.

 

Liikenne ja kunnossapito

Rantarata on Kotkalle tärkeä. Asiaa pitää tuoda esiin jatkuvasti. Liikennesuunnitteluun pitää päästä vaikuttamaan. Perussuomalaiset kannattavat edelleen erillistä teknistä-, ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa. Julkisen liikenteen tulee olla kustannustehokasta ja aikataulujen tulee palvella käyttäjiä. Aikatauluihin pitää pystyä myös vaikuttamaan.

 

Liikunta

Kaupungin on pidettävä huoli hyvistä ja moderneista harjoitusolosuhteista koko Kotkan alueella mahdollistaen ympärivuotisen liikunnan. Huomioiden kilpaurheilun, harrasteliikunnan ja ikäihmisten terveysliikunnan. Kaupungin on innostettava ihmisiä liikunnan pariin.

 

 

Energiapolitiikka.

Energiapolitiikka. Vastustamme arkkitehtonisesti näkyvien energialaitosten kuten tuulivoimaloiden rakentamista asutuskeskusten välittömään läheisyyteen. Suhtaudumme kuitenkin suopeasti hajautettuun, paikalliseen energiatuotantoon valtion energiatuotannon tukena, tai vaihtoehtona. Perusenergiaa on kuitenkin tuotettava keskitetysti. Kotkan Energia tekee hyvää työtä teollisuuden edullisen sähkön ja lämmön tuottamiseksi ja tällä tavalla auttaa teollisuutta pysymään paikkakunnalla. Kotkan Energiasta täytyy pitää huolta.

 

Koulutus

Vaadimme päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman jatkuvaa päivittämistä. Jokaisen koululaisen pitää voida opiskella rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koulumatkoista on tehtävä turvallisia. Myös lapsivaikutusten arviointi on tehtävä aina kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä. Kotkan pitää panostaa lapsiin ja turvallisiin asuinympäristöihin, jotta Kotkaan saataisiin lapsiperheitä. Pienten koulujen uudelleen avaamista pitää pohtia, jos se vain on järkevästi toteutettavissa.

 

Kuntaliitokset

Vastustamme yleisesti kuntaliitoksia ja pyrimme pikemminkin nykyistä pienempiin kuin suurempiin kuntiin.

 

Hallinto

Kannatamme pormestarimallia, jossa kaupunkilaiset valitsisivat kaupunginjohtajan vapailla vaaleilla kuntavaalien yhteydessä. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja olisivat tässä mallissa sama henkilö. Pormestarimallia pidämme pitkän ajan tavoitteena. Lautakuntien karsinta ja tehtävien tiivistäminen johtaa siihen, että virkamiehille keskitetään lisää valtaa. Tätä emme halua.

 

Kulttuuri

Kaupungin on edistettävä paikallista kulttuuria. Taidehankinnat on tehtävä paikallisilta taiteilijoilta ja heidän työmahdollisuuksiaan on edistettävä. Näkisimme hyväksi, jos kotkalaiset taiteilijat ja kulttuurialan toimijat käyttäisivät nykyisiä yhdistyksiään, joiden kanssa kaupunki voisi neuvotella kulttuuriasioista ja erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisestä. Myös kansalais- ja työväenopistoihin tulee panostaa ja erityisesti Kotkan opiston kehittäminen on otettava kaupungin sydämen asiaksi.

 

Elinkeinopolitiikka

Perussuomalaiset kannattaa kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka edistävät työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia kotikaupungissamme.

 

Nämä ovat yhteisiä periaatteitamme. Ehdokasjoukkomme on monipuolinen ja moniääninen. Heillä kaikilla on omia näkemyksiään ja omia tavoitteitaan, joista saat parhaiten selvää ottamalla rohkeasti yhteyttä ehdokkaaseen.

Kuntavaaleihin lähdemme tavoittelemaan reilua vaalivoittoa ja suurimman puolueen asemaa. Tavoitteenamme on myös tehdä Kotkasta Suomen perussuomalaisin kunta!

Kirjoitettu 1.3.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa