Perussuomalaisten kannanotto Kotkan kouluverkkopäivitykseen Karhulan osalta.

 

Kotkan kouluverkkopäivityksessä Karhulan osalta on tehty valtuustolle tarkasteltavaksi kaksi vaihtoehtoa. Toisessa vaihtoehdossa Karhula ja Helilä yhdistetään samoin kuin Hakala ja Rauhala. Toisessa vaihtoehdossa kaikki neljä koulua jatkavat entisellään.

Näistä vaihtoehdoista perussuomalaisille ei käy kumpikaan. Kotkan Perussuomalaiset käsittelivät kouluverkkopäivitystä hallituksen kokouksessaan 25.2.2018 ja tulivat siihen tulokseen, että Helilän ja Karhulan koulut voi yhdistää ja rakentaa Karhulaan yhden suuren yläkoulun, jossa on lukio. 13-16 vuotiaat ovat jo kyllin isoja toimimaan itsenäisesti isossa koulussa, jossa opetusta pystyy järjestämään joustavasti.

Sen sijaan 7-12 vuotiaat koululaiset tarvitsevat ennemmin pienempiä yksiköitä ja yli 300 oppilaan koulut ovat jo niin laitosmaisia, että pienempien turvallisuuden tunnetta ei välttämättä pystytä takaamaan. Tästä syystä Kotkan Perussuomalaiset kannattavat sekä Rauhalan, että Hakalan koulujen säilyttämistä entisellään kahtena eri yksikkönä. Hallinnon yhdistäminen voisi kyllä tulla kyseeseen. Hakala ja Rauhala ovat suhteellisen lähekkäin ja tästä syystä koulujen paikan sijoittamisessa kannattaa käyttää harkintaa. Koulujen sijoittamisessa kannattaa ottaa lähtökohdaksi se, että koulut sijaitsisivat mahdollisimman keskellä oppilaaksiottoaluetta.

Tarvitseeko varsinaisia koulurakennuksia alakouluille edes rakentaa? Rauhalassa sijaitseva moduulikoulu on yllättävän toimiva ja vastaa pedagogisilta tarpeiltaan nykyaikaista koulua. Myös ulkoa päin moduulikoulu on miltei normaalin koulurakennuksen näköinen. Harkintaan pitää ottaa myös se, tulisiko Kotkan ennemmin miettiä Rauhalan moduulikoulun lunastusta itselleen ja samanlaisen koulun jatkoa myös Hakalassa? Rakennettavaksi jäisi ainoastaan liikuntatilat ja ruokala, jotka voisivat olla varsinaisesta koulurakennuksesta erillään ja tätä kautta niiden vapaa-ajankäyttökin olisi vaivattomampaa. Moduulikoulujen etuna olisi myös se, että koulun koon päivittäminen on helpompaa oppilasmäärien vaihdellessa.

Karhulan yläkoulun yhdistyessä ja tietysti mieluummin aiemminkin tulisi tehdä tiukkaakin tiukempaa yhteistyötä kaupungin joukkoliikennejaoston kanssa siksi, että yläkoululaisten linja-autoyhteydet Karhulan suuntaan toimisivat joka suunnasta niin, että kaikille mahdollistettaisiin kulkeminen julkisilla kouluun, myös niille, jotka asuvat lähempänä ja maksavat matkansa itse. Tämä sopisi myös joukkoliikennestrategiaan, jossa julkisilla matkustamista Kotkassa pyritään lisäämään.

Lisätietoja
Olli Kekkonen
1. varapuheenjohtaja
Kotkan Perussuomalaiset ry
olli.kekkonen@nulllive.fi

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa